Krajowy Rejestr Matur


Wersja demonstracyjna

Wejście

KReM (Krajowy Rejestr Matur) to system obsługujący zbieranie wyników egzaminów maturalnych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz udostępnianie ich upoważnionym do tego uczelniom. Szczegółowe informacje na temat systemu KReM można uzyskać pod adresem: krem@mimuw.edu.pl lub na stronie krem.uw.edu.pl.